Ειδικές Παραγγελίες

Για τις κατηγορίες προιόντων που ανήκουν στις Ειδικές Παραγγελίες ισχύει διαφορετική πολιτική που αφορά τους ‘Ορους Επιστροφής όπως αυτοί περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα (link).
Οι λόγοι διαφοροποίησης μπορεί να αφορούν σε προιόντα που είτε παραγγέλθηκαν ειδικά για τον πελάτη (εισαγόμενα ή μη), είτε κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη (custom made), είτε δεν βρίσκονταν σε απόθεμα και παραλήφθηκαν από την Εταιρία κατόπιν αιτήσεως του πελάτη.
Συγκεκριμένα, για τις κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της, όπως αυτό πηγάζει από τους ισχύοντες νόμους, να μην αποδεχτεί το αίτημα για την επιστροφή του προιόντος ή/και του αντιτίμου που έχει καταβληθεί για αυτό ή να θέσει ιδιαίτερους όρους για να κάνει δεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας ή επιστροφής του προιόντος.

Οι κατηγορίες προιόντων που ορίζονται ως «Ειδικές Παραγγελίες» είναι:

• Συσκευές / προιόντα που λειτουργούν με στερεό καύσιμο και δεν βρίσκονται σε απόθεμα και εισάγονται / παραλαμβάνονται για λογαριασμό του πελάτη. Περιλαμβάνονται τα τζάκια (αέρα, υδραυλικά, κασέτες) ξύλου και pellet
• Λέβητες pellet που δεν βρίσκονται σε απόθεμα και αποστέλλονται κατόπιν παραγγελίας.
• Καύσιμη ύλη και βοηθήματα καύσης.
Περιλαμβάνεται το pellet (ξύλου ή άλλου υλικού), τα καυσόξυλα και όλα τα βοηθήματα έναρξης / συντήρησης καύσης.