Ταχυθερμοσίφωνας Αερίου SIG

Σύντομη Περιγραφή

Επιτοίχιος  ταχυθερμοσίφωνας αερίου για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IP44)

357.00  250.00 Επιτοίχιος  ταχυθερμοσίφωνας αερίου για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IP44)

Τι επισκέπτονται οι περισσότεροι